Thomas Doubting: A Káosz Nem Táncol (3. fejezet)

Timothy O’Reilly nem volt a szellem arisztokratája, és ritkán lehetett tetten érni önálló gondolat birtoklásában, de voltak elvei. Elvei, amelyeket természetesen azonnal a sutba dobott, amikor a helyzet úgy kívánta. Az egyik ilyen az volt, hogy igyekezett elkerülni a szép és intelligens nőket, legalábbis azokat, akiket szépnek és intelligensnek tartott. Itt meg kell jegyeznünk, hogy az összes többi elv, amelyeket O’Reilly vallott, italokkal és azok fogyasztásnak kombinációjával volt kapcsolatos egyébként.
Továbbá, azt is meg kell jegyeznünk, hogy a vonzó és okos kombináció korántsem annyira ritka hölgyek esetében, mint azt sokan hiszik. Ezt tudta O’Reilly is, ezért álláspontja megegyezett ez ügyben egy halott francia császáréval, aki szerint ilyen esetekben egyetlen stratégia létezik csupán. A menekülés.

  • Akkor fél óra múlva várom a szokott helyen, mondta Dedre, és sarkon fordult.

O’Reilly csak állt meredten, nézett ki a fejéből, és erős késztetést érzett arra, hogy megvakarja a tökeit. Így is tett. Teljes volt a siker. Azon felbuzdulva, hogy végre eltervezett valamit, amit ráadásul sikerrel végre is hajtott, arra gondolt, hogy eljött az idő, hogy megint kigondoljon egy újabbat. A borhűtője jutott ekkor az eszébe, aztán az, hogy ilyennek nincs is a birtokában.
Chablis! Innom kell egy pohár chablis-t! gondolta ekkor O’Reilly. Vagy kettőt, gondolta kisvártatva, és megpróbált valami társadalmilag is elfogadott ruházatot keresni, amelyben elmehet Penambuccano egyetlen olyan bárjába, ahol megtalálható a fent említett bor. Ugyanis a Chablis egy bor. Francia, ráadásul. Ennek lesz még jelentősége a későbbiekben, de fenntartandó a feszültséget, nem árulhatom el, hogy mi is lesz a fontossága a történetben az említett italnak.
Thomas O’Reilly megérkezett a sziget egyetlen olyan kocsmájába, amelyről tudta, hogy a kínálatában szerepelnek borok. Ott kellett volna lenned, hogy lásd a megdöbbenést az arcán, mikor felfedezte, hogy a Dedre O’Sullivan-ként néhány órával korábban bemutatkozó nő ott üldögél a teraszon. A Saints and Sinners teraszán.

Mondom, ott kellett volna lenned.