A szerelmet a földön túlról hozza magával az ember

A szerelmet a földön túlról hozza magával az ember, azért nevezik szentnek ezt az érzelmet. A kis lelkek egyenkint elhagyják a messzi országot, pókfonálon vagy napsugáron leereszkednek a földre. A földi szellemek elhajtják őket jobbra-balra, mint a virágmagokat. Egyik az útszélre kerül, a másik a kert kellős közepébe. Mármost hogyan találkozzanak ezek egymással? Találkoznak majd a másvilágon ismét. De bizony a földön csodaszámba megy az, ha valaki biztosan rátalál a párjára. Az igazira, akivel lelkében és testében ugyanegy, akiket a példaszó szerint egymásnak teremtett a nagy természet. Ezért olyan kevés a boldog házasság. Ezért jár az emberek legnagyobb része szerelem nélkül végig a világon. Szerelem! Az igazi szerelmet csak a nagyon kiválasztottak ismerik.

Krúdy Gyula

ART: Erik Jones

A szexualitás nem fizikai, hanem lelki aktus. Az emberek ügyefogyott párosodása csupán biológiai parafrázis, primitív kísérlet arra, hogy a lelkek egymásba fonódjanak, behatoljanak egymásba, de a legtöbben megrekednek a testi aspektusban, mit sem sejtenek a mély, poétikus kapcsolatról, amelyet az előbbi oly ügyefogyottan példáz. Ezért ismételjük örökkön-örökké ugyanazt a hibát, ezért olyan az egész, mint egy nagy, unalmas egyszeregy… Ha ezen túlestél, akkor tudod, mi a szerelem.

Lawrence Durrell

ART: Erik Jones

Ajánlott irodalom: Bokor Imre – Szindbád titkai
Ajánlott irodalom: Lawrence Durrell – Alexandriai négyes